Aktuelne izložbe

PETAR LUBARDA

Heroika vizije
Četvrtak 15. Maj 2008. - Nedelja 1. Jun 2008.
HEROIKA VIZIJE

Izložba slika Petra Lubarde, pod nazivom Heroika vizije, otvorena je u užičkoj Gradskoj galeriji od 27. maja do 11. juna.

Izložba je ostvarena u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti iz Beograda, u okviru projekta Muzej u pokretu. Lubardina izložba autorski je projekat Svetlane Jovanović, višeg kustosa MSU Beograd, koja je i autor postavke u prostoru Gradske galerije.

Užičkoj publici predstavljena je postavka koju sačinjavaju 29 Lubardinih dela koja hronološki zahvataju predratni period, zatim period od 1950. do 1956. godine u kome umetnik doseže vrhunac svog stvaralačkog izraza (Fantastični predeo (1951), Guslar (1952), Mediteran (1952), Bik i mesec (1952), Kosovski boj (1953), Konji (1953)) i period posle 1960. godine, kada umetnik pravi zaokret ka nešto apstraktnijem izrazu (Zvuk (1960), Predeo iz Boke (1960)).


Pored Lubardinih dela, publika će biti u prilici da vidi i bogatu prateću video dokumentaciju koji čine brojne emisije i dokumentarni materijali o delu i ličnosti ovog velikog umetnika.