Aktuelne izložbe

RADOMIR VERGOVIĆ

Vraćanje praotačkim častima
Sreda 15. Oktobar 2008. - Četvrtak 30. Oktobar 2008.
Da geografski duhovni pejzaž trajno određuje i duševni pejzaž, potvrđuje šesnaest novih portretnih slika Radomira Vergovića. Predstavljajući šesnaest portreta znamenitih Užičana (Mage Magazinović, Mihajla Milovanovića, Branka Popovića, Milenka Misailovića, Mališe Atanackovića, Ljubomira Stojanovića, Miloša Perovića, Ljubomira Kaljevića, Milutina Uskokovića, prote Gavrila Popovića, Stiva Tešića, mitropolita Josipa Cvijovića, Andrije Mirkovića, Miloša Trifunovića, Zorana Gerzića, Krste Smiljanića i Ljubomira Simovića) Radomir Vergović baca novo svetlo na ove ličnosti koje su zadužile ne samo Užice već i čitavu Srbiju. Na ovim slikama, na kojima oživljava duh praotačkih časti, pomenute ličnosti predstavljene su u svoj svojoj sjajnosti i lepoti.

Vergović je sceničan slikar koji ume da pronađe nove, začudne konstelacije između portreta i predmeta-atributa koje za te portrete vezuje. On je disciplinovan, sabran i izbirljiv umetnik organizovane osećajnosti, koji svet oseća precizno i slika trezveno sa punom svešću. On, očigledno, ne ljubi neobuzdanu maštu, već imaginaciju u kontekstu nečeg što je moguće. Prostor na njegovoj slici koja zrači nekom tihom harmoničnošću i kontemplativnom sabranošću, doživljavamo više kao metafizičko otelovljenje, nego kao konkretnu realnost.

Vergović koristi poetiku slikarskog baroknog kolaža, gradeći svoju sliku po principu „savladavanja slike dugom slikom“. Njegove mnogolične slike sačinjene su od portreta i „slika u slici“, od varijanti stvarnosti dovedenih u jedan aistorijski, začudni splet. Ovog umetnika zanima ikonička sinteza svih elemenata na slici, sinteza koja će na neki način posmatraču osetljivog duhovnog i duševnog sastava biti izazov da predmetni rekvizitarijum poveže sa likom koji je predstavljen u centralnom delu slike. Mislim da nećemo pogrešiti ako kažemo da se Vergović bavi tajnim konstelacijama između ljudskog lica, vremena i opsesivnih predmeta.

Vergovićevo slikarstvo jeste slikarstvo znaka i simbola. Sve je na ovim neobičnim portretima precizno vizuelno osmišljeno i likovno strukturisano. Predmeti koje Vergović slika uz portrete ljudi čiji su ga životopisi uzbudili (skiptar, knjiga, nakovanj, panj, mastionica, mač, ključ) pretočeni su u svojevrsne estetske znakove. Ti predmeti su zapravo misleni predmeti koji poseduju svest i pamćenje.
Ovo slikarstvo je ikonički ispunjeno i narativno i stilski pročišćeno. Ono se odlikuje vizuelno-pojmovnom čistotom.

Duh finese, lirske eleviranosti i organizovane osećajnosti sve preosveštava na ovim slikama koje su više razložne nego impulsivne. One su okrenute unutrašnjem svetu ljudi koja su na njima prikazani, a po prirodi stvari, takav unutrašnji svet je teško uhvatljiv. Zato ovaj osetljivi umetnik ne opisuje već na svojim slikama izražava unutarnje poimanje ljudskih lica koja su ga zaintrigirala. On je pesnik vizuelnih uspomena i introspektivnih sugestija. Gledajući njegove slike tonski modulirane, lirski evokativne i poetski osebujne, nemoguće je ne prisetiti se Prusta i njegovog odmotavanja uspomena i sugestija. Na ovim slikama imponuje biološka svežina, tehnička doteranost struktura i blaga narativnost. Za ovog umetnika, materija i faktura osnovne su preokupacije i dragoceno tkivo slike u kome je skriven miris tajnih vibracija i energija. Površina platna se obrađuje sa puno istrajnosti i dionizijske radosti slikanja. Plemenita pikturalna materija i fine kolorističke harmonije odaju osetljivog čoveka, bez ostatka prednog slikarskom činu, umetnika kome je podjednako stalo, koliko do intenziteta doživljaja, toliko do materijalnosti slikarskog prizora.

Na ovim portretnim slikama, Vergović nam se otkriva kao pouzdan znalac portretne psihologije i odličan opservator u veštini portretisanja. On slika lice oslobođeno od maske društevene poze. On je zagrebao duboko ispod površine fiziognomije, psihološki je otkopčao svoje likove i otkrio im duše na licima. Njegova portretna intuicija postiže dijalektiku fizionomije i psihe. Ima na njegovim portretima nečeg od patine majstora holandske škole (tu, svakako, mislim na Halsa) a opet, lica koje Vergović slika, tako su ovovremena. Jer, on ume da u uglu usta ili odsjaju oka kondenzuje dušu portretisanog i tako ga duševno razgoliti. Na licima portretisanih tako oživljava tajanstvena mehanika psihe, tačnost viđenog, a umetnikova dramatična, skoro crtačka euritmija i gestualna dramatika poprimaju jednu eminentnu estetsku vrednost.

Dragan JOVANOVIĆ DANILOV

Radomir Vergović rođen je 1939. godine u Užicu. Akademiju za primenjene umetnosti, slikarski odsek, u Beogradu, završio 1966. godine u klasi profesora Vinka Grdana i Rajka Nikolića. Član je ULUPUDS-a od 1972. godine.

Osim slikarstva, bavi se crtežom, grafičkim dizajnom, karikaturom, mozaikom i likovnom kritikom. Izlaže od 1960. samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad dobio je više uglednih nagrada i priznanja.

Živi i radi u Užicu.
Adresa: Trg Sv. Save 26, 31000 Užice
Tel.: 031 520 398, 511 033, 064 382 15 77
E-mail: vergovic@ptt.rs, radomir.vergovic@gmail.com

Spisak dela na izložbi:

1. Slikari Mihailo Milovanović i Branko Popović traže svoje Užice, 2007, 95 h 85 cm
2. Degaova Mala balerina igra za Magu Magazinović, 2007, 95 h 85 cm
3. Kovačnica na Čakovini Ljubomira Simovića,
2007, 95 h 85 cm
4. Milenko Misailović pred Platonom promišlja Veliku tajnu, 2008, 95 h 85 cm
5. Put u svetlost Mališe Atanackovića,
2008, 95 h 75 cm
6. Ljubomir Stojanović,
2008, 95 h 75 cm
7. Krst Andrije Mirkovića,
2008, 80 h 60 cm
8. Miloš Perović, junak u pesmi, pesma u junaku,
2008, 80 h 60 cm
9. Srpski đeneral Krsta Smiljanić,
2008, 80 h 60 cm
10. Dve države Miloša Miša Trifunovića,
2008, 80 h 60 cm
11. Zavet mitroplita Josipa Cvijovića,
2008, 80 h 60 cm
12. Došljaci primaju u grad Milutina Uskokovića,
2008, 80 h 60 cm
13. Krstovi prote Gavrila Popovića,
2008, 80 h 60 cm
14. Ljubomir Kaljević uređuje Srbiju,
2008, 80 h 60 cm
15. Život u kadru Stiva Tešića,
2008, 80 h 60 cm
16. Čudovite ruke Zorana Gerzića,
2008, 80 h 60 cm
17. Poslednji čuvar svetinja,
2005, 100 h 80 cm
18. Poslednji čuvar svetinja II,
2005, 95 h 70 cm
19. Odlazak, 2005, 95 h 70 cm