Aktuelne izložbe

NIKOLA PETRONIJEVIĆ

Skulpture i crteži
Utorak 2. Novembar 2004. - Nedelja 7. Novembar 2004.
Pune tri i po decenije tihi i nenametljivi užički samouki umetnik Nikola Petronijević mesi glinu i od nje stvara čudesne oblike, koji tek pečenjem dobijaju svoj definitivni izgled. Reč je o vrlo marljivom stvaraocu sa izrazitim smislom za ovaj vid izražavanja. Njegove izražajne sposobnosti, kako u tehnološkom, tako i u likovnom pogledu, odavno su dosegle nivo školovanog umetnika ovog profila. To je i formalno potvrđeno time što je ovaj talentovani vajar keramičar primljen u Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije.Svoje interesovanje i talenat za izražavanje u vajarskoj formi umetnik je ispoljio u više različitih vidova keramike. Znatan deo njegove stvaralačke aktivnosti odnosi se na oblikovanje unikatnih predmeta za svakodnevnu upotrebu, čiji su funkcionalni delovi vrlo maštovito sjedinjeni sa poetizovanim izgledom raznih prirodnih oblika. Svi ovi predmeti odišu tolinom, vedrinom i izuzetnom harmonijom svih elemenata forme, dajući nam do znanja da ovaj likovni stvaralac poseduje vrlo prefinjen ukus, ali i sposobnost da se bavi i stvaranjem dekorativne keramike, namenjene za oplemenjivanje enterijera i fasada, u kojoj je glavni motiv ljudsko lice sa određenim emotivnim izrazom.

Najvažnije mesto u njegovom dosadašnjem vajarskom stvaralaštvu zauzimaju samostalne skulpture manjih dimenzija, stvaranih u tehnici terakote. Oblikovane u vidu celih ili dopojasnih figura, ili samo glava u visokom reljefu, one predstavljaju likove ljudi zlatiborskog kraja, koji su toliko individualizovani da deluju kao portreti. Neki od tih likova plene svojim šaljivim izrazom, karakterističnim za erski humor.Odnedavno Nikola Petronijević se sve više usredsređuje na stvaranje višeznačnih likovnih formi metaforičkog karaktera, u čemu važnu ulogu imaju određeni univerzali simboli. U duhu takvog opredeljenja nastao je i ciklus njegovih skulptura u tehnici bojene terakote, kojem je autor dao naziv "Demistifikacija spirale". Paradoksalni i enigmatični odnos između praznih puževih kućica i zarubljenih četvorostranih piramida deluje intrigantno i provokativno.

Naročito je zagonetna delimična utonulost ovih opustelih spiralnih ljuski u izgrižena udubljenja na geometrijskim telima. Sposobnost da umetičkoj formi udahne život ispoljena je u ritmičkom smenjivanju konkavnih i konveksnih oblika praznih puževih kućica, čiji nizovi i grozdovi deluju kao živa bića.

Mileta Nikitović

Nikola Petronijević je rođen u Užicu 1943. godine. Član je ULUPUDS-a.

Živi i stvara u Užicu.

Do sada izlagao samostalno 5 puta i na oko 40 grupnih izložbi. Učestvovao je na 16 likovnih kolonija.

Više puta je nagrađivan.