Aktuelne izložbe

ZDRAVKO VELOVAN

Uljani pasteli
Utorak 21. Januar 2003. - Četvrtak 6. Februar 2003.
Ciklus uljanih pastela Zdravka Velovana, kojim užička Gradska galerija otvara izlagačku sezonu 2003. godine, nastao je većim delom tokom 1999. i 2000. godine. U ovim radovima, u blještavim "portretima" vode i svetlosti, umetnik konačno definiše ranije naslućene mogućnosti, kako u sadržajnom, tako i u plastičkom sloju dela.

Opsesivno istraživanje predmeta bilo je dugo osobenost Velovanove slikarske poetike. Sam postupak prenošenja predmetnog predloška u sliku ili crtež podrazumevao je nekoliko faza: koncentrisano posmatranje, selekciju i identifikaciju bitnih svojstava prema nekom subjektivnom, unutrašnjem, pre svega intuitivnom kriterijumu, i na kraju likovnu transpoziciju.

Izloženi pasteli doneli su novu tematiku, uveli u sliku nova sredstva i donekle izmenili postupak rada. Dramatične sadržaje i tonove sada smenjuje zanos i ushićenje pred lepotom promenljivih svetlosnih odraza. Mada Velovan polazi od pojava u prirodi i vizuelnih senzacija, oblik je očistio od spoljnih, sporednih efekata i tako ga približio apstrakciji.

Nezavisno od mnogobrojnih značenja koje ovi pasteli prizivaju, njihova "prava" tema jeste blještavo dnevno svetlo. Kao divotna, neukrotiva energetska sila svetlost se razliva, rasprskava ili prelama u bojama duginog spektra. Opšti koloristički utisak zasniva se na dominantnim harmonijama plavog i belog.

Zdravko Velovan rođen je u Beloj Crkvi 1954. godine. Višu pedagošku školu u Beogradu - likovni odsek završio je 1984, a Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu - odsek slikarstva 1989. godine u klasi profesora Milice Stevanović. Na istom odseku i kod istog profesora završio je postdiplomske studije 1992. godine. Član je ULUS-a sa statusom slobodnog umetnika. Do sada je izlagao na oko 150 izložbi u zemlji svetu.

Mila Nikolić