Aktuelne izložbe

SLIKE IZ SAVREMENE GALERIJE ZRENJANIN

Utorak 11. Februar 2003. - Četvrtak 27. Februar 2003.
Izbor radova iz Savremene galerije Zrenjanin čini 50 slika
37 autora. Sve su nastale prošle godine na Jugoslovenskom bijenalu akvarela, Umetničkoj koloniji Ečka i Susretu akvarelista Jugoslavije. Zato dominira akvarel sa najrazličitijim motivima, od pejsaža do apstrakcije.

Za Umetničku koloniju Ečka, osnovanu 1956. godine,
može se reći da je rasadnik akvarelističkih zanosa. Od
1980. organizatori ove Kolonije priređuju i Susrete akvarelista Jugoslavije.

Iz ovih Susreta iznikle su dve velike likovne manifestacije
u Zrenjaninu: Bijenale akvarela podunavskih zemalja (održano 1992) i Bijenale akvarela Jugoslavije, koje je od 1993. održano četiri puta.

Sa ovih manifestacija ostali su radovi koji su obogatili fondove Savremene galerije u Zrenjaninu, a u užičkoj
galeriji prikazan je izbor radova nastalih u 2002. godini.