Aktuelne izložbe

OBRAD JOVANOVIĆ

Srpske teme
Sreda 12. Novembar 2003. - Sreda 12. Novembar 2003.
"Hvala Bogu na njegovom daru"

Obrad B. Jovanović, akademski slikar, vanredni profesor na Učiteljskom fakultetu u Užicu za predmet Metodika likovnog vaspitanja, priredio je veliku izložbu svojih radova u užičkoj Gradskoj galeriji, a na nedavnom Sajmu knjiga u Beogradu pojavila se njegova monografija Srpske teme, u kojoj su skupljeni izabrani radovi o njegovom slikarstvu, dve tri kraće autorove opaske o fenomenima njegovog slikarstva, literatura, biografija sa bibliografijom, reprodukcije slika i crteža. Rukopis knjige Srpske teme ima 96 strana sa 85 reprodukcija crteža i grafike, predgovor Dragana Jovanovića Danilova i 14 tekstova od najeminentnijih srpskih likovnih kritičara.


Likovne nagrade, koje nisu zaobilazile Obrada B. Jovanovića, predstavljaju verifikaciju njegovog slikarskog i pedagoškog rada, ali i onog misionarskog koje je obeležilo njegovo prisustvo u svakom kutku rodnog kraja u kome je boravio kao likovni pedagog (Kosjerić i Požega), i dalje u koncentričnim krugovima: užičkog kraja, zapadne Srbije, širom Jugoslavije i u inostranstvu. Bio je prisutan na likovnim kolonijama, dobrotvornim izložbama, pomagao je kolegama da organizuju izložbe, otvorio više izložbi u poslednjih 25 godina u užičkom kraju nego svi ostali umetnici zajedno. To je Obrad B. Jovanović.


Treba to posebno istaći, Obrad B. Jovanović je osobena pojava u savremenom srpskom slikarstvu. On je misionar koji je s pravom po više osnova poneo epitet „narodnog slikara", ne samo po temama i motivima koje crpi iz srpske mitologije i savremenog života sela, nego čovek koji je u svojim slikama ispričao priče o životu. To nisu samo iskidani fragmenti nabacani kičicom i bojama na platno ili papir, to je jedna angažovana umetnost, potpuno angažovanog umetnika koji apostolski silazi u narod i propagira umetnost.


Za razliku od većine slikara kod kojih je „zakržljala" moć žive reci, Obrad (dovoljno je samo tako reći) ostao je prepoznatljiv po svom pedagoškom radu, po borbi da se otkriju, školuju i afirmišu mladi daroviti umetnici, da se osnuje Umetnička škola u Užicu, da se osnuju galerije, udruženja, da slika postane sastavni deo našeg života -svakodnevnog. Znači, Obrad je više od običnog umetnika koji je ispekao dobro svoj zanat.

U svojim slikama kojima se bavi „srpskim temama", Obrad B. Jovanović crpi onu snagu koja je skrivena u tajnama srednjovekovnog vizantijskog i srpskog freskoslikanja, u tajnama srpskih nadgrobnih spomenika, krajputaša, obreda i običaja; on likovno oblikuje srpsku mitologiju, otkriva njene simbole i s lakoćom povezuje iskonsko i savremeno. Traži taj preplet i u osobenim bojama i ostaje prepoznatljiv u svakoj prilici. Obrad se istakao i u crtanju portreta savremenika i uopšte u grafici. Nije se vezao samo za jednu tematiku i jednu tehniku.

(Iz recenzije dr Vidana Nikolića)

Obrad B. Jovanović rođen je 1949. godine u selu Mionici, opština Kosjerić. Učiteljsku školu završio je 1969. u Užicu, 1971. godine Višu pedagošku školu - odsek likovno vaspitanje u Prištini, gde je 1977. završio i Akademiju likovnih umetnosti - odsek slikarstvo. Magistrirao na slikarstvu na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1992. godine
u klasi prof. M. Antonovića.
Član je ULUS-a od 1979. godine.