Aktuelne izložbe

Омладински ликовни клуб

Изложбе младих аутора у Градској галерији Ужице
Sreda 29. Jun 2016. - Petak 25. Novembar 2016.

O OМЛАДИНСКОМ ЛИКОВНОМ КЛУБУ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ, 2016.

На предлог Уметниког савета, Градска галерија је у редован излагачки програм у 2016. години уврстила и програм изложби млађе генерације уметника. У оквиру програма Омладински ликовни клуб Градске галерије 2016, ужичкој публици, кроз различито конципиране изложбе, своје радове представило је једанаест аутора.

Крајем јуна, изложбом скулптура под називом Циклуси, представили смо радове Татјане Каравелић из Београда, Ане Лазић из Ужица и Саре Николић из Мајданпека.

Татјана Каравелић, у свом ликовном изразу, као материјал користи камен. Мануелним поступком, она постиже ефекте топлих и хладних површина, органских и неорганских форми, које за епилог имају фигуративну апстракцију. Скулптуре у камену Ане Лазић имају третман машинске обраде. То су геометризоване форме сведене на ликовни знак. Ликовна поетика, усредсређена на енергију додира у својој аутентичности и једноставности, исказује снажну проживљеност личног и емоцоналног. Сара Николић је своје интересовање за покрет показала у серији скулптура под називом Коњи. Ове тематски утемељене композиције су настале комбиновањем материјала теракота-метал. Својеврсно трагање за естетиком израза треба посматрати и као тежњу преласка скулптуралних-статичких у покретна стања.

Након ове изложбе, реализовали смо поставку цртежа Два аутора. Мотиве у раду Тамаре Ждерић, уметнице из Београда, препознајемо по елементима преузетим из свакодневног живота. Приказане композиције ентеријера и мртвих природа сугеришу предмет интересовања у коме се преиспитивање ликовности унутар саме композиције намеће као главни мотив. У визуелној перцепцији посматрача, специфичан утисак о објектима који су подложни кретању дају ритам и динамика постављених ликовних елемената. Вељко Ваљаревић из Ужица своја ликовна истра­живања базира на фигурацији чији корени сежу до великог Хијеронимуса Боша и групе Медијала. Са посебним амбицијама да покаже најфинији ликовни укус у композицијама које захтевају слојевито тумачење, прибегава рафинираној игри ли­нија, драматизује сцену кроз покрет, гест и контрасте светло-тамно...

Почетком октобра, ужичкој публици представили смо концепт радова групе ликовних стваралаца која делује под називом Ризба, а коју чине: Милош Вучићевић из Ужица, Невена Косовић и Милица Лојовић из Гацка (БиХ), Мирјана Коџо и Радивој Милић из Мркоњић Града (БиХ). Методологија радова под називом Универзални субјект обухватила је различите ликовне медије. Полазна идеја и мотивација је лична перцепција живота у онтолошком значењу. Рад под називом Delayed Милоша Вучићевића је видео-пројекција једне меланхоличне атмосфере, метафорички при­каз неактивности друштва. Главни актер је смештен у природни амбијент. Он је статичан и има реакције ишчекивања. За разлику од субјекта, који све време очекује да нешто треба да се деси, а не дешава се, у видео-раду Worm Невене Косовић, концепт је другачији. Субјект хода по ужареном сунцу, трага, проналази, служи се мануелним средствима, демонстрира сопствени погребни ритуал. Овај поступак је у духу преиспитивања улоге човековог бивствовања на планети. Да ли је живот, попут Ничеовог нихилизма, само прах и пепео? Можда је земља која нас прекрива након смрти само чувар тестамента о нашем бивствовању? За разлику од Мирјане Коџо која личну поетику артикулише у психолошку игру субјекта и структуре, својим дигиталним цртежима, Милица Косовић користи фотографију као медиј да представи уметничку креацију, која је иницирана једном жваком. Идући трагом Трансформацијe, субјект нема недоумице да процес коме је изложена једна органска материја рубног значаја (различити притисци, трпљење, крхкост, постојаност, статичност...) преводи у стања личних , свакодневних и друштвенo општеприхваћених норми понашања. Радивој Милић је своју уметничку рефлесију представио кроз различите медије. Основни смисао објекта под називом Археолошке ископине јесу архетипске пред­ставе људског страдања. Ослањајући се на традицију и знакове прошлости, субјект перманентно трага за истином о будућности. Серија радова из сфере графи­чке уметности је својеврсна Игра шаблона. Отисци истоветних структура, без при­суства боје, у духу су преиспитивања форме унутар саме композиције.

Новембар је био у знаку младе ауторке Анастасије Богдановић из Чајетине. У центру њене ликовне оптике смештене су минималистичке, геометријски поје­дностављене композиције мотивисане архитектуром соцреализма. Како сама истиче, “архитектонске и равне форме на сликама представљају ту архитектуру, a плава и жута боја – онај простор који је ван тога, апстрактан и ирационалан простор, при чему је жута боја јасна асоцијација на светлост “.

Овом приликом се захваљујемо свим учесницима програма на успешној сарадњи.

Аутор и координатор пројеката и програма
Омладински ликовни клуб Градске галерије Ужице
мр. Зоран В. Цветић