Aktuelne izložbe

Dimitrije Pecić

Grafike
Četvrtak 24. Mart 2016. - Petak 22. April 2016.


Moja umetnička istraživanja ostvarila su se u najvećoj meri u oblasti crteža i drvoreza. Crtež ima primarni značaj u mom radu, u tom mediju najčešće počinjem da tražim odgovor na pitanja iz sveta koji me okružuje. Vrlo često je crtež u boji, ostvaren u kombinaciji različitih crtačkih tehnika i materijala, na papiru i ponekad( radovi većeg formata) na platnu.

Drvorezom sam počeo da se bavim tokom 90-ih godina. Od samog početka ova grafička tehnika je za mene bila mogućnost da svoja interesovanja u oblasti crteža izrazim na jedan drugačiji način, u tehnici koja poseduje svoje osobenosti ali je u isto vreme bliska crtežu. Obzirom da su mnogi moji crteži rađeni u boji to se odrazilo i na drvoreze tako da sam i njih uvek radio na taj način.

Drvorez je zahtevao da rešenja ostvarena u crtežu pojednostavim i prilagodim potrebama grafike. Te promene su u isto vreme trebale da doprinesu pronalaženju još delikatnijeg likovnog jezika, rasterećenog suvišnih detalja.

Proces izrade drvoreza, iako može da izgleda složeno u tehničkom smislu, zapravo omogućava da se razmišljanja i osećanja autora izraze vrlo neposredno, skoro kao u crtežu. Mislim da se upravo zbog toga u meni razvila naklonost ka ovoj grafičkoj tehici.

Serija radova sa motivom reke Dunav nastala je tokom poslednjih desetak godina. Kod tih grafika, pretežno većeg formata, interesovala me je kompozicija koja ističe veliku i mirnu površinu vode. Uzani pojas obale u zadjem planu postavljen je kao kontrast snažnom vodenom toku, a obojenost ta dva elementa određuju atmosferu ovog predela. Bile su mi veoma značajne male promene u okviru te kompozicije, pojavljivanje oblaka na nebu, različita osvetljenost vode ili peščani sprud koji se useca u površinu vode. Na taj način se ova serija razvijala, a svaki novi rad bio je u isto vreme i jedinstvena celina i varijacija već predstavljenog motiva.

Kod svakog rada sam se trudio da izrazim svoj doživljaj tog predela, da istaknem njegovo prostransvo i monumentalnost, što me je primoralo da izostavim mnoge detalje koji inače postoje u prirodi.

Drvorezi su štampani na japanskom, shoji papiru, ofsetnim bojama. Papir, kao i način na koji je štampano, omogućavaju transparentnost bojenih slojeva i doprinose utisku i atmosferi ovih radova.

Dimitrije Pecić