Aktuelne izložbe

ОНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ

XVI Изложба ужичких студената на ликовним факултетима и
Utorak 3. Avgust 2010. - Sreda 18. Avgust 2010.

- Софија Стојковић, I година ФПУ Београд, одсек керамика
- Ивана Станковић, III година ФПУ Београд, одсек костим
- Љубица Илић, I година Висока школа ликовне и примењене уметности струковних студија, Београд, одсек графички дизајн
- Бојана Костадиновић, II година ФПУ Београд, одсек сценски костим
- Јелена Прљевић, I година АЛУ Нови Сад, одсек сликарство
- Aна Вукадиновић, IV година ФПУ Београд, одсек примењено Вајарство
- Дејан Марковић, II година АЛУ Требиње, одсек сликарство
- Иван Ћировић, IV година ФЛУ Београд, сликарство
- Ива Јевтовић, II година АЛУ Нови Сад, одсек сликарство
- Данијела Станић, V година ФЛУ Београд, одсек сликарство
- Милена Вермезовић, IV година ФПУ Београд, одсек рестаурација и конзервација
- Иван Тановић, III година ФПУ Београд, одсек керамика
- Славко Луковић, III година ФЛУ Београд, одсек графика
- Милијана Лазовић, III година АЛУ Нови Сад, одсек вајарство
- Урош Шљивић, III година АЛУ Нови Сад, одсек графика
- Јелена Чолић, V година ФЛУ Београд, одсек сликарство
- Сара Костић, I година ФПУ Београд, вајарство
- Даница Пецовић, III година АЛУ Нови Сад, сликарство
- Мирјана Ћосић, IV година Филолошко-уметнички факултет Крагујевац,
одсек зидно сликарство
- Андријана Даниловић, II година Филолошко-уметнички факултет Крагујевац,
одсек зидно сликарство
- Александра Костић, III година АЛУ Нови Сад, одсек вајарство
- Тамара Кокић, II година АЛУ Нови Сад, одсек сликарство
- Невена Радовановић, II година АЛУ Требиње, одсек графички дизајн
- Софија Гавриловић, III година АЛУ Нови Сад, одсек сликарство
- Мишо Филиповац, IV година Филолошко-уметнички факултет
Крагујевац, одсек зидно сликарство
- Маријана Ћурчић, I година ФЛУ Београд, одсек сликарство
- Анастасија Богдановић, III година АЛУ Нови Сад, одсек сликарство
- Данијела Рупић, II година Филолошко-уметнички факултет Крагујевац,
одсек зидно сликарство
- Соња Боричић, III година АЛУ Нови Сад, одсек сликарство
- Ана Лазић, III година ФПУ Београд, одсек керамика
- Никола Чутурило, III година Филолошко-уметнички факултет Крагујевац,
одсек зидно сликарство
- Наташа Тановић, IV година ФПУ Београд, одсек прим. Вајарство
- Бојана Чолић, III година Висока струковна текстилна школа за дизајн,
Београд, одсек дизајн текстила и одеће
- Петар Вуковић, V година ФПУ Београд, одсек индустријски дизајн
- Тамара Бушковић, IV година Факултета за уметност и дизајн,
Мегатренд, Београд, одсек сценографија