Aktuelne izložbe

IVANA GRUBIĆ

MUNGOS LOGOS - Detektovani gragmenti ljudskog delovanja
Četvrtak 19. Septembar 2013. - Četvrtak 3. Oktobar 2013.

Još od egipatskih kraljeva Mungos je bio mitska životinja. Mungos je prvi signalizirao na opasnost, više video, reagovao i delovao od nas samih ljudskih bića.

...Uvidevši planetarnu konfuziju koja naizmenično pojačava frekvenciju razora, emitujući vibracione talase uznemiravanja i do svetova u kojima su jasno postavljene granice ovim pojavama, događa se, sve češće da su marginalne granice između ovih svetova u procesu uranjanja u koru potpunog nestanka kao posledica prirodnog procesa, a ponajviše „razarajućeg začina ljudskog uma“...

...Ovo je dobar i opravdan razlog ponovnog prisustva i povratka na mesta gde su imaginacija i energija duhovnog sklada stvorile neverbalnu komunikaciju i jedan čist nepatvoren jezik. Koristeći takvu komunikaciju i pre nego što je prihvaćena, omogućeno je nesmetano saopštavanje uočenih stvari, pojava i perspektiva kao izvor raznovrsnosti današnjeg sveta.

...S početka, prikazi bivaju benigni i u fragmentima nejasni, istina retko - kao i pojava mene, u formi privida, nejasnoće, ali ipak sa jasnim izrazom prisustva u prizorima gde se radnje dešavaju po zahtevima praktičnog materijalnog života baš kao što i brzina uslovljava munjevite promene.

Vremenom, prizori dobijaju notu drugačijeg, novog, ali pogubnog za putanje gde je sistem ubrzanja doveo do destrukcije, brzog trošenja, razdvajanja i potpunog kolapsa. Stvaralačka snaga zamenjena je razornom moći, poštovanje - potrebom omalovažavanja iz egocentričnosti, skromnost - pohlepom neviđenih razmera, koraci - hukom motora, vera - postavljanjem distance primitivnih praznovernika, ljubav - činom uzajamnog neverstva i bola, dobro - ništavilom, zajedništvo - potrebom pojedinca za alternativnim načinom života...

Ciklus radova „Mungos logos“ nastao je kao dugogodišnje traganje za uzrokom, stanjem i posledicom današnjeg sveta. Sveta, gde smo u izobilju neznanja izgubili svest o suštini našeg postojanja, misiji na ovoj planeti i sebi.

Ivana Grubić, autor