Aktuelne izložbe

ONI KOJI DOLAZE

Izložba užičkih studenata na likovnim fakultetima i akademijama
Četvrtak 8. Avgust 2013. - Sreda 28. Avgust 2013.
SPISAK UČESNIKA

- Ljubica Ilić, Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, Beograd, III godina
- Marija Stambolić, FPU Beograd, odsek keramika, V godina
- Sanja Cvetić, FLU Beograd, odsek slikarstvo, III godina
- Miloš Milićević, FLU Beograd, odsek slikarstvo, II godina
- Marija Đokić, FPU Beograd, odsek zidno slikarstvo, III godina
- Ana Marković, FLU Beograd, odsek slikarstvo, III godina
- Jelena Prljević, AU Novi Sad, odsek slikarstvo, IV godina
- Darko Aćimović, AU Novi Sad, odsek slikarstvo, III godina
- Marina DidanovićFPU Beograd, odsek grafika i knjiga, IV godina
- Miloš Vučićević, ALU Trebinje, odsek slikarstvo, III godina
- Nikola Radosavljević, FPU Beograd, odsek grafika i knjiga, III godina
- Milica Nešković, FLU Beograd, odsek grafika, II godina
- Darko Vukić, FLU Beograd, odsek slikarstvo, II godina
- Marija Nešković, FLU Beograd, odsek vajarstvo, III godina
- Goran Gavrić, ALU Beograd, odsek slikarstvo, IV godina
- Zorica Đurić, Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, odsek zidno slikarstvo, II godina
- Danica Jevđović, AU Novi Sad, odsek slikarstvo, II godina
- Veljko Valjarević, Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, odsek zidno slikarstvo, III godina
- Andrijana Andrijašević, Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, odsek zidno slikarstvo, III godina
- Katarina Trnavčević, AU Novi Sad, odsek slikarstvo, II godina
- Nevena Milivojević, FPU Beograd, odsek grafika i knjiga, III godina
- Aurora Pivljaković, Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, odsek zidno slikarstvo, II godina
- Ana Lazić, FPU Beograd, odsek vajarstvo, III godina