Aktuelne izložbe

SUVA IGLA - UŽICE 2009.

IX Medjunarodni bijenale
Utorak 16. Jun 2009. - Četvrtak 2. Jul 2009.
NOVO DOBA GRAFIKE

Već samom činjenicom da manifestacija međunarodnog karaktera, ovako usko profilisanog koncepta kao što je suva igla, nije istrošila svoje resurse, već, naprotiv, godinama egzistira u uslovima koji najčešće podsećaju na kontinuiranu borbu sa vetrenjačama, potvrđuje se, kako opravdanost inicijative njenih organizatora, tako i verodostojnost njenog entiteta.

Tehnološke i ikonografske posebnosti, prirodu, provokativnost i status grafike kao medija u celini, a samim tim i svakog njenog pojedinačnog specifikuma, istorijski smo ispratili i kritički temeljili tokom čitavog prošlog veka. Promenljivost samosvojnosti grafičkih tehnika beleži i one najinventivnije trenutke kada, sticajem socioloških, političkih i ideoloških okolnosti nije bila samo vešt zanat i proizvoljna retkost u tržišnom smislu, nego autonomna, ne samo estetska već i angažovana celina putem koje su se ispoljavale, samo da podsetimo, i reakcionarne ideje istorijskih avangardi s početka XX veka, i invazivne demistifikacije konstante grafičke prakse kroz masovnu produkciju popartističkih narativa tokom 1960-ih ili njegova, nešto kasnija konceptualistička reafirmacija u model proširenog polja.

Svesni toga, da ovako angažovanih i provokativnih prodora u relaciji sa novim dobom u domenu grafike već odavno nema, da ona u celini na izvestan način samozadovoljno miruje, da se ikonografske specifičnosti ne odnose na oscilacije u okvirima aktuelne problematske angažovanosti već više na procesualnost u postupku, na individualne rukopise, svaku manifestaciju ovakvog tipa treba da posmatramo najpre kao reviziju stanja i opšti uvid u složenu internacionalnu mapu najrazličitijih socijalnih, kulturoloških i lingvističkih individuuma.

Bez obzira na to da se na užičkom Bijenalu predstavlja isključivo tehnika suve igle, specifična i samim tim i delimično obavezujuća po svojoj plemenitoj prirodi i intimnijem rukopisu, i samo njenom prezentacijom može se steći solidan uvid u to šta najpre ova disciplina, a potom i grafika u celini u ovom trenutku najrazličitijih vizuelnih izražavanja, oslobođena bilo kakvih geografskih i socioloških ograničenja - jeste, koliko je uspela da izbegne manirima, stereotipima i eklekticizmima, koliko je fleksibilna prema inventivnijem mentalnom i tehnološkom zahvatu. U suštini - koliko je u stanju da korespondira sa aktuelnim sadržajima i artikuliše sa slojevitim modernističkim estetikama drugačije prirode.

Pomenute i mnoge druge dileme ove godine preko 250 izlagača sa različitih kontinenata, sa nepresušenim entuzijazmom otkriva uvek radoznaloj publici koja će se, kao i do sada okupiti u ovom žipopisnom području između Zlatibora i Tare.

Gordana Stanišić