Aktuelne izložbe

15. UŽIČKI REGIONALNI LIKOVNI SALON

Utorak 23. Decembar 2003. - Subota 31. Januar 2004.
Komisija u sastavu Nikola Kusovac, Ljubica Miljković i Jovan Rakidžić, sastala se u Gradskoj galeriji u Užicu, 13. XII 2003, sa zadatkom da izvrši izbor radova za XV Užički regionalni likovni salon i da nagradi najbolje.


Od ukupno prispelih devedeset sedam slika, skulptura, grafika, crteža, keramike i dela koja pripadaju proširenim medijima, od trideset dva autora, Komisija je odabrala šezdeset tri od trideset umetnika.

Članovi Komisije su jednoglasno odlučili da se dodele sledeća priznanja:

l nagrada Draganu Dimiću za sliku Zapis. Ovim delom autor je potvrdio svoju stvaralačku opredeljenost ka ispitivanju pikturalnih, taktilnih i linearnih struktura koje proističu iz čitanja i razumevanja tragova vremena. Njegova monumentalna kompozicija, čija se poetika zasniva na poetici lirske apstrakcije, obogaćena nastojanjem za novim znakom, vezuje se za tokove savremene likovne umetnosti.


II nagrada Milenku Pajiću za video rad sačinjen od četiri segmenta: Proglas opsenara, Jednominutna harizma, Lament dvornika i Imam priču za tebe. On je uspeo da na efektan način spoji vrednosti reči i slike, literarnog i vizuelnog, iskazujući postupkom ponavljanja ideje o obmani, manipulaciji, virtuelnoj stvarnosti, o protivurečnostima...

III nagrada Mladenu Jevđoviću za slike: Stage i Pad Ikara. Koristeći uobičajene simbole, kao i one koje sam stvara sa jasnom namerom da iskaže ironičan stav prema opsteprihvaćenim vrednostima, on ostvaruje harmoničnu plastičnu strukturu utemeljenu na estetici postmoderne.


Pohvala Slobodanu Staniću Džingiju za tri slike iz ciklusa Koreni. Čvrsto oslonjen na iskustvima ekspresionizma gesta, boje i forme, on gradi ubedljive portrete kojima uspešno sugeriše i likove i karaktere.


Pohvala Aleksandri Pavićević za radove a i a. Ne napuštajući klasično shvaćenu sliku, ona ulazi u prostore drugih medija određenih duhom minimalizma.

Nikola Kusovac